Verschijningsdata 2018

 

Ut Rookelijzer nr.

Kopij inleveren vóór 19.00 uur

Verschijnt op

614

11 januari

20 januari

615

8 februari

17 februari

616

8 maart

17 maart

617

5 april

14 april

618

3 mei

12 mei

619

7 juni

16 juni

> > > In juli verschijnt er géén Rookelijzer ! < < <

620

16 augustus

25 augustus

621

13 september

22 september

622

10 oktober

20 oktober

623

7 november

17 november

624

5 december

15 december