Verschijningsdata 2021

Ut Rookelijzer nr.

Kopij inleveren vóór 19.00 uur

Verschijnt op

647

13 januari

23 januari

648

10 februari

20 februari

649

10 maart

20 maart

650

7 april

17 april

651

12 mei

22 mei

652

16 juni

26 juni

653

14 juli

24 juli

> > > In augustus verschijnt er géén Rookelijzer ! < < <

654

8 september

18 september

655

6 oktober

16 oktober

656

3 november

13 november

657

8 december

18 december