Verschijningsdata 2019

Ut Rookelijzer nr.

Kopij inleveren vóór 19.00 uur

Verschijnt op

625

9 januari

19 januari

626

6 februari

16 februari

627

6 maart

16 maart

628

3 april

13 april

629

8 mei

18 mei

630

12 juni

22 juni

> > > In juli verschijnt er géén Rookelijzer ! < < <

631

14 augustus

24 augustus

632

11 september

21 september

633

9 oktober

19 oktober

634

6 november

16 november

635

4 december

14 december