Verschijningsdata 2023

Ut Rookelijzer nr.

Kopij inleveren vóór 19.00 uur

Verschijnt op

669

11 januari

21 januari

670

8 februari

18 februari

671

8 maart

18 maart

672

12 april

22 april

673

17 mei

27 mei

674

14 juni

24 juni

675

12 juli

22 juli

> > > In augustus verschijnt er géén Rookelijzer ! < < <

676

6 september

16 september

677

4 oktober

14 oktober

678

1 november

11 november

679

6 december

16 december