Verschijningsdata 2024

Ut Rookelijzer nr.

Kopij inleveren vóór 19.00 uur

Verschijnt op

680

10 januari

20 januari

681

14 februari

24 februari

682

13 maart

23 maart

683

17 april

27 april

684

22 mei

1 juni

685

19 juni

29 juni

> > > In juli verschijnt er géén Rookelijzer ! < < <

686

14 augustus

24 augustus

687

11 september

21 september

688

9 oktober

19 oktober

689

6 november

16 november

690

4 december

14 december