Aanleveren van kopij en foto’s

Niet commerciële kopij wordt gratis geplaatst. Of iets commercieel is of niet wordt bepaald door de redactie. Wij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s naar ons inzicht aan te passen, daarbij lettend op de beschikbare ruimte. U kunt als volgt inzenden:

 

1

Een Word document in de bijlage van een e-mail

2

U doet ons een groot plezier als u dit op de volgende manier doet:
* Lettertype Tahoma 11.
* Marges boven en onder 2 cm, links en rechts 1,5 cm.
* Regelafstand: “enkel”.
* Zo weinig mogelijk witruimte in uw kopij laten.

3

Foto’s in JPG-formaat. Graag scherpe, niet donkere foto’s, met bijpassend onderschrift.

4

Een geschreven of getypte tekst. Wij zorgen voor verwerking.

5

U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline.
Hoe eerder hoe liever zelfs!

 

Voor kopij, familieberichten en sintels: utrookelijzer@home.nl
Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland, 0486 45 18 13.

Commerciële advertenties kunnen in PDF-formaat worden ingezonden. Advertenties, familieberichten en sintels graag o.v.v. uw postadres voor de nota.

Privacywetgeving
Sinds 25 mei 2018 is de wet AVG (=Algemene Verordening Gegevensbescherming) in de EU (Europese Unie) van kracht. De kern daarvan is, dat gegevens (persoonsgegevens, foto’s, teksten, etc.) niet zonder toestemming van betrokkenen worden doorgegeven of gepubliceerd. Dat houdt voor Ut Rookelijzer in, dat inzenders van kopij verantwoordelijk zijn voor hun inzending en dat de redactie ervan uitgaat dat de inzending voldoet aan de regels van de wet AVG. Ook gaat Ut Rookelijzer volgens de richtlijnen van de nieuwe wet zorgvuldig om met de gegevens, die wij nodig hebben voor het registreren van uw lidmaatschap en het betalen van uw Rookelijzerabonnement (automatische machtiging en bankrekeningnummer). Mocht u nog vragen hieromtrent hebben, dan kunt u contact opnemen met Ut Rookelijzer.