Vrijwilligersmiddag Ut Rookelijzer op 6 oktober 2018

Terug

Op zaterdag 6 oktober jl. was er weer, volgens een goede traditie, de 2-jaarlijkse middag voor alle Rookelijzervrijwilligers, als dank voor hun belangeloze en trouwe inzet in de voorbije 2 jaar.

De uitnodiging gold zoals altijd voor twee personen. Op deze zonnige middag kwam een ge-zelschap van 84 personen tegen drie uur bij elkaar in “Het Witte Huis” aan de Reekseweg. Na een woord van welkom en een korte terugblik op de voorbije 2 jaar werden negen jubilarissen door Gerard Zegers in het zonnetje gezet. Op een van de foto’s ziet u de complete groep met hun jubileumaandenken en een bos bloemen bij de ingang van de zaal. Van links naar rechts zijn dat: Jan van der Wijst (25 jaar bezorger “Heihorst”), Carla van der Wielen-de Jong (12½ jaar bezorgster “Kreitsberg”), Corry Kateman-van Gerwen (12½ jaar tekenares van de Rookelijzer-voorkant), Antoon van Summeren (25 jaar bezorger “Trent II”), Gerard Zegers (50 jaar redactie-lid), Maria de Meijer-van Haandel (25 jaar bezorgster “Melkpad III”), Nellie van Hout-Biemans (12½ jaar bezorgster “Vlasroot”), Jan Ermers (50 jaar redactielid), Gien van der Ven-van Ras (12½ bezorgster “Burgerveld”). Bert van Zuijlen (12½ jaar bezorger “Melkpad II”) was jammer genoeg verhinderd om op genoemde zaterdag aanwezig te zijn. Op een later tijdstip heeft hij thuis de jubileumtegel en de bloemen uit handen van Gerard Zegers ontvangen. Zie desbe- treffende foto. Na de huldiging van de jubilarissen was er nog geruime tijd gelegenheid om met elkaar te buurten onder het genot van een hapje en een drankje. Tussen 7 en half 8 kwam er een einde aan deze gezellige middag voor de Rookelijzervrijwilligers.

Klik op de foto's voor een vergroting.

             
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     

Terug naar boven