Contact

 

Redactie- en e-mailadres
voor kopij – familieberichten – “sintels” (korte berichtjes, te koop, gevonden etc.)

utrookelijzer@home.nl
Ankie van Uden
Melkpad 19, 5411 GC Zeeland
0486 451813

 

Klik op deze link voor een plattegrond van Melkpad 19

 

Aanleveren van commerciële advertenties

Commerciële advertenties kunnen in PDF-formaat worden ingezonden.

De kosten zijn: voor een hele pagina € 60,00, een evenredig deel voor een ½ pagina enz. afwijkende maat € 0,13 per cm2.

Insturen en info : adv.utrookelijzer@gmail.com Bas van der Loop, Noordveld 16, 5411 TS Zeeland, 06 19 60 01 76, na 17.00 uur.

 

Klik op deze link voor een plattegrond van Noordveld 16

 

Financiën

M. Zonnenberg
Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland
0486 451698
bank: RABO 1595 05 127
SNS REGIO 6877 68 705

 

Klik op deze link voor een plattegrond van Brouwerspad 6a