Aanleveren van commerciële advertenties

 

Commerciële advertenties kunnen in PDF-formaat worden ingezonden.

De kosten zijn: voor een hele pagina € 60,00, een evenredig deel voor een ½ pagina enz. afwijkende maat € 0,13 per cm2.

Insturen en info :

adv.utrookelijzer@gmail.com
Harrie van den Elzen, Weemveld 22, 5411 TT Zeeland
06 49 32 47 85 na 20.00 uur