Aanleveren van commerciële advertenties

 

Commerciële advertenties kunnen in PDF-formaat worden ingezonden.

De kosten zijn: voor een hele pagina € 60,00, een evenredig deel voor een ½ pagina enz. afwijkende maat € 0,13 per cm2.

Insturen en info :

adv.utrookelijzer@gmail.com
Bas van der Loop, Noordveld 16, 5411 TS Zeeland, 06 19 60 01 76, na 17.00 uur.