Aanleveren van commerciële advertenties

Commerciële advertenties kunnen in PDF-formaat worden ingezonden.

De kosten zijn: voor een hele pagina € 70,00, ½ pagina € 35,--,
¼ pagina € 20,-- ⅛ pagina € 10,--, afwijkende maat € 0,15 per cm².

Insturen en info :

adv.utrookelijzer@gmail.com
Harrie van den Elzen, Weemveld 22, 5411 TT Zeeland
06 49 32 47 85