Publicaties

Naast de maandelijkse uitgave van Ut Rookelijzer heeft de redactie in de loop der jaren ook zorg gedragen voor andersoortige publicaties.
Een aantal boekjes is gedrukt voor intern gebruik, andere publicaties zijn bestemd voor een breder publiek. Hieronder noemen wij - beginnend bij de meest recente - externe publicaties van Ut Rookelijzer.

2015
Jubileumboek "50 jaar Ut Rookelijzer"
1965-2015

Jubileumboek 2015

Tijdens het weekend van 16 en 17 mei 2015 vierde
Ut Rookelijzer haar 50-jarig jubileum. Speciaal voor die gelegenheid werd een boek gepresenteerd, waaraan de redactie ruim twee jaar had gewerkt. Daarbij had zij ook de zeer gewaardeerde medewerking gekregen van een aantal oud-vrijwilligers van Ut Rookelijzer. Het boek schetst de geschiedenis van het prille begin in mei 1965 en het verdere reilen en zeilen van het Zeelandse maandblad tot mei 2015. Het is niet zo vreemd, dat het ook (voor een deel) de Zeelands geschiedenis van de voorbije 50 jaar beschrijft. Het telt 148 pagina’s en bevat meer dan 130 foto’s (de bijna 300 pasfoto’s van de huidige en voormalige Rookelijzervrijwilligers niet meegeteld).

 

2012
Fotoboek “Kijk, Zeeland!”

In december 2012 publiceerde Ut Rookelijzer een foto-boek met als onderwerp ‘Zeeland’. Het bijzondere aan dit 84 pagina’s tellende boek is dat het enkel foto’s bevat van onze abonnees. In de loop van 2011 en 2012 hebben 40 lezers de camera ter hand genomen en foto’s van ‘iets Zeelands’ gemaakt. De redactie heeft uit de ruim 400 inzendingen 276 plaatjes gekozen en Jopke Jongen-Derks heeft die vorm gegeven in een fraai boek, gedrukt door Drukkerij Zeeland. Het boek ‘Kijk, Zeeland!’ is met Kerstmis 2012 cadeau gedaan aan alle abonnees en tegelijk met Rookelijzer 558 bezorgd.

Klik hier en bekijk het boek digitaal

 

 

ZEELAND IN 104 PRENTBRIEFKAARTEN
EN FOTO'S

Vanwege de positieve reacties op bovenvermeld initiatief besloten de redactie van Ut Rookelijzer en de samenstellers tot een vervolg: van juni 2004 t/m september 2005 verschenen ruim honderd foto's, waarvan weer een fraai boekje gemaakt kon worden. Twee onderwerpen kregen extra aandacht: de stormramp van 10 augustus 1925 en Vluchtoord Uden, beter bekend als het Bels Kamp dat tijdens de Eerste Wereldoorlog duizenden Belgische vluchtelingen huisvestte op de hei tussen Uden en Zeeland.

 
     

ZEELAND IN 100 PRENTBRIEFKAARTEN

Van november 2002 t/m december 2003 bevatten de hartpagina's van Ut Rookelijzer steeds 4 bladzijden met foto's van originele prentbriefkaarten uit de periode 1904-1972. Wie de moeite nam de pagina's los te peuteren en naderhand samen te voegen, kreeg uiteindelijk een aardig fotoboek over het Zeeland van de twintigste eeuw. Samenstellers waren Piet Huvenaars, Adrie van der Bolt en Albert de Groot.

 
 
     

1999
"Fotoboek Zeeland 2000"

Bij de overgang van het 2e naar het 3e millennium verscheen dit boek dat te vergelijken is met de fotokrant van 1977: foto's van besturen van verenigingen in Zeeland plus afbeeldingen van de schoolkinderen. Verder een overzicht van belangrijke plaatselijke gebeurtenissen in de 20e eeuw en overige interessante gegevens.

 

 

1994
"Onze militairen in Indië"

Een boekje met foto's en beknopte beschrijvingen van de 73 Zeelandse jonge mannen die op het einde van de veertiger jaren van de vorige eeuw hun militaire dienst in Indonesië door-brachten, aangevuld met gegevens over een achttal Zeelandse militairen die rond 1960 in Nieuw Guinea dienden.

 

 

1990
"Zeeland Toen en Nu"

Omdat Ut Rookelijzer 25 jaar bestond, werd dit boekje samengesteld. Adrie van der Bolt tekende prenten naar oude ansichtkaarten en foto's van het Zeeland van toen. Willem Keeris laat door middel van foto's zien wat er nú (1990) op de plaats van de prenten staat.

 

 
1981
"Onder pet en poffer
Op Zeeland"

Vanwege de opening van het nieuwe gemeentehuis, de ingebruikneming van basisschool Vlasgaard én de 200ste editie van Ut Rookelijzer verscheen dit rijk geïllustreerde geschiedenisboekje over Zeeland. Het beschrijft de 19e en de eerste helft van de 20ste eeuw met speciale aandacht voor het bestuur, het onderwijs en de landbouw in Zeeland.

   1977
"Fotokrant"

Uitgegeven bij gelegenheid van het twaalf-en-een-half jarig bestaan van Ut Rookelijzer op 5 november '77.
Een boekwerkje met daarin foto's van bestuurders van alle verenigingen, clubs, organisaties e.d. in Zeeland. Daarnaast bevat het boekje foto's van alle kinderen en leerkrachten die in 1977 de Zeelandse scholen bevolkten.

 

 

1971
"St Jacobus Major Zeeland"

Deze fotokrant is uitgegeven bij gelegenheid van het eeuw-feest van het kerkgebouw. In 78 foto's wordt een beeld geschetst van het Zeeland van 1871 tot 1971.


 

Terug naar boven